3600 uten læreplass

06.04.2010

Dette kommer fram av tall fra Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen håper situasjonen vil bedre seg i 2010 og at flere vil få lærlingplass.

Kunnskapsministeren vil ikke sette noe mål for hvor mange som skal få læreplass i år. Men hun tror det blir lettere å slippe igjennom nåløyet enn i fjor.

–Vi har lykkes i å få kampen mot frafall fra videregående skole øverst på den politiske dagsorden, å sikre lærlingplasser er en viktig del av dette og den nasjonale dugnaden jeg har invitert fylkene til å være med på. Vi vil også fornye samfunnskontrakten med partene i arbeidslivet og offentlig sektor, stat og kommune, utfordres til å bidra mer. I tillegg var situasjonen i fjor preget av finanskrisen og det gjorde det vanskeligere å få læreplass. Den situasjonen er annerledes i år, sier Halvorsen til Dagsavisen.

Slik er situasjonen i de ulike fylkene over andelen som fikk læreplass:

Hordaland: 92,2
Buskerud: 91,2
Rogaland: 84,1
Nordland: 83,9
Møre og Romsdal: 80,7
Sogn og Fjordane: 80,5
Vestfold: 79,5
Aust-Agder: 77,7
Telemark: 73,8
Vest-Agder: 73,6
Finnmark: 72,6
Nord-Trøndelag: 72,3
Hedmark: 71,5
Oppland: 71,1
Akershus: 70,8
Troms: 68,4
Oslo: 63,5
Østfold: 61,5

Del: