10 164 står uten læreplass

Av: Informasjonsavdelingen
18.10.2017

Kun 6 av 10 søkere har fått godkjent lærekontrakt, viser tall fra Utdanningsdirektoratet per 1. oktober 2017.

Det betyr at 10 164 personer står uten læreplass, og dermed uten fullført videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har hovedansvaret for opplæringen. Samtidig må alle arbeidsgivere ta sin del av ansvaret for at det utdannes nok fagfolk, mener EL og IT Forbundet.

- Læreplass til alle er viktig både for lærlingene, bedriftene og samfunnet. Norge trenger mange dyktige fagfolk i årene som kommer, så her må både bedrifter og myndigheter ta større ansvar, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet jobber for flere læreplasser

EL og IT Forbundet oppfordrer tillitsvalgte til å drøfte inntak av lærlinger i sin virksomhet. I undersøkelser om hvorfor ikke flere bedrifter er lærebedrifter, kommer det fram at mange ikke er blitt spurt. Det er mange gode grunner til å bli lærebedrift. Her er tre:

  • Det gir mulighet til å skreddersy bedriftens framtidige kompetanse gjennom opplæring og oppfølging i læreperioden.
  • Lærlinger tilfører ny kunnskap og nytt blikk på gamle rutiner. Bedriften får ny kunnskap, både gjennom lærlingen selv, men ikke minst gjennom kurs og faglig påfyll som bedriftens instruktører og faglige ledere får delta i.
  • Lærebedrift er et kvalitetsstempel som gir forbrukerne trygghet.

På nettsiden Lærlingløftet.no  finnes det informasjon om hvordan bli lærebedrift.

Nærmere om tallene og hvert fagområdet

Av de 26 534 søkerne til læreplass i 2017 har 16 370 fått godkjent lærekontrakt per 1. oktober. 14 532 har fått lærekontrakt tilsvarende primærønsket sitt, mens 1 838 har fått læreplass i et annet lærefag enn førsteønsket. Tallene viser en liten økning antall godkjente kontrakter sammenlignet med 2016.

Les mer om tallene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Del: