februar 12, 2018

Høringen gjelder et representantforslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse (Dokument 8:60 L (2017-20218)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.