Utdanningsfond LOK

EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), har et eget utdanningsfond. Fondet gir støtte til pedagogisk og praktisk kvalitetssikrede kurs. Statutter og søknadsskjema finner du som linker i dokumentet.

Informasjon om økonomisk støtte til medlemmer som vil gå på kurs

EL og IT Forbundet har mange ulike tariffavtaler. Av den grunn vil også tilbud om støtte til medlemmene variere.

Denne ordningen er et tilbud til medlemmer som har "Landsoverenskomsten for elektrofagene" som tariffavtale.

Det gis støtte til inntil to kursuker per kalenderår. Stønadssummen er for tiden 9 112,50 kroner minus skatt, men pluss feriepenger som utbetales året etter.

Statutter/veiledning for støtte til livsopphold

Søknadsskjema

Dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste

Søknad sendes:

EL og IT Forbundet, 
ELBUSfondet, 
Torggata 12, 
0181 Oslo 

eller firmapost@elogit.no

Del: