Trykksaker på nett

Tillitsvalgte og lokale organisasjonsledd kan selv bestille trykksaker som vervebrosjyrer, brevpapir og annet markedsmateriell med tilpasset lokalt innhold. Det er LO Media som leverer denne web2print-løsningen. Det kan velges mellom trykking hos LO Media eller lokalt.

Del: