19. april 2018

Møte installasjonsutvalget/LOK

9. april 2018

Kravoverlevering LOK

4. april 2018 til 5. april 2018

Møte i forhandlingsutvalget LOK

14. mars 2018

Møte Olje- og anleggsutvalget

8. mars 2018

Møte i forhandlingsutvalget LOK

7. mars 2018

Motivasjonskonferanse/LOK

6. mars 2018

Fellesmøte forbundets forhandlingsutvalg

13. februar 2018

Møte i installasjonsutvalget/LOK

12. februar 2018

Møte i tariffgruppa/LOK

14. mars 2018 til 15. mars 2018

Veiledersamling 2018