17. oktober 2017 til 18. oktober 2017

HMS-konferanse

19. oktober 2017

Sekretærkurs

20. november 2017 til 22. november 2017

Videregående tillitsvalgtkurs

19. april 2017 til 21. april 2017

Startkurs for nye tillitsvalgte

Flere sentrale temaer, som: demokratiets betydning i samfunn- og arbeidsliv, lov- og avtaleverk, klubbarbeid, tillitsvalgtes arbeidsforhold, møter i bedrift og egen organisasjon, forhandlinger, verving og medlemsfordeler.
16. mars 2017 til 18. mars 2017

Ungdomskurs og ungdomskonferanse

Distrikt Rogaland arrangerer kurs og konferanse i mars. Torsdag er det kurs for nye medlemmer, og fredag/lørdag er det ungdomskonferanse.
23. februar 2017 til 24. februar 2017

Kurs i oppsigelser og permitteringer

Kurset gir deg kunnskap om oppsigelser, permitteringer, arbeidsavtaler, ansiennitet, protokoller, organisert versus uorganisert og situasjonen i arbeidsmarkedet.

Arrangør:

EL og IT Rogaland
27. oktober 2016 til 29. oktober 2016

Ungdomskurs

Påmelding til elogit.rogaland@rele.no

Arrangør:

Distrikt Rogaland
7. november 2016 til 9. november 2016

Videregående kurs for tillitsvalgte

Arrangør:

Distrikt Rogaland
17. november 2016 til 18. november 2016

Vervekurs

Kurs for alle medlemmer om verving.

Arrangør:

EL og IT Distrikt Rogaland
14. september 2016 til 16. september 2016

Videregående tillitsvalgtkurs

Kurs for tillitsvalgte om dagsaktuelle samfunnsspørsmål, fagligpolitisk arbeid, klubben og samfunnet, ledelse, konflikthåndtering, inn- og utleie, outsourcing, tillitsvalgttid, pensjon og verving.

Arrangør:

EL og IT Distrikt Rogaland