EL og IT Forbundets logo

Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets identitet, eksternt og internt. En konsekvent og enhetlig bruk av profilen fra alle som jobber i organisasjonen vil bidra til å tydeliggjøre forbundet og styrke vår posisjon.

EL og IT Forbundets forbundsstyre vedtok i møte 30. november 2015 bl.a. at arbeidet med ny hjemmeside og profil skulle gjøres uavhengig av forbundets vedtatte profilhåndbok. Forbundet arbeider med ny profilhåndbok.

Det ble samtidig vedtatt at skrivemåten for forbundets navn som hovedregel skal være ved bruk av ordet "og". eks. elogit, EL og IT Forbundet osv.

De nye logoene finner du nedenfor.

Logoer

Logoene våre finnes i tre forskjellige formater:

 1. PNG som passer godt til bruk på nettsider o.l.
 2. WMF som paser godt til bruk i Word, PowerPoint o.l.
 3. AI som passer godt for profesjonelle trykksaker o.l.

Standard logo - horisontal

Dette er standardlogoen som bl.a. er benyttet på hjemmesidene våre.

Standard logo - vertikal

Dette er standardlogoen med forbundsnavnet skrevet under logoen.

Liten logo - vertikal

Dette er en mindre logo med forbundsnavnet skrevet under logoen.

 1. logo i PNG-format   - 19 KB
 2. logo i WMF-format  - 9 KB
 3. logo i AI-format       - 1,6 MB

EL og IT logo - horisontal

Dette er standardlogoen vår uten underteksten "Forbundet"

 1. logo i PNG-format   - 17 KB
 2. logo i WMF-format  - 6 KB
 3. logo i AI-format       - 1,5 MB

elogit.no logo - horisontal

Dette er elogit.no-logoen vår som kan benyttes som alternativ logo, særlig i forbindelse med henvisning til hjemmesidene våre.

 1. logo i PNG-format   - 27 KB
 2. logo i WMF-format  - 9 KB
 3. logo i AI-format       - 1,6 MB

Del: