Ungdomsutvalget

Utvalget skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å utvikle og ivareta unge medlemmers interesser innenfor hele forbundets virkeområde.

Utvalget består av:

Leder Dagfinn Svanøe, forbundets ungdomsleder

  • Kristine Wendt
  • Frode Verpeide
  • Monica Karlsen
  • Tine Vestby
  • Lauritz Slåttebrekk
  • Morten Lystad
  • Erlend Sørdal Lunde

Del: