Likestillingsutvalget

Utvalget skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling mellom kjønnene innenfor forbundets virksomhet.

Utvalget består av:

Leder: Monica Derbakk, leder av Utviklingsavdelingen

  • Else Anette Holand
  • Esben Smistad
  • Nina Fjeldheim-Sandem
  • Therese Anita Holmen
  • Kristine Wendt, ungdomsrepresentant

Forbundssekretærene Hjørdis Henriksen og Kai Christoffersen tiltrer utvalget etter behov.

Del: