IKT-utvalget

Utvalget skal arbeide aktivt for å styrke forbundet i IKT bransjen gjennom politikk- og organisasjonsutvikling og verving

Utvalget består av:

Leder Jan Olav Andersen, forbundsleder

  • Kent Roger Helgesen
  • Andreas Lindrupsen
  • Øystein Smestad
  • John Christian Hanssen
  • Venke Marie Heimdal
  • Kenneth Pettersen
  • Harald Kvangarsnes
  • Monica Karlsen, ungdomsrepresentant

Forbundssekretær Hjørdis Henriksen er utvalgets faste sekretær. Nestleder Vidar Hennum møter fast i utvalget. Forbundssekretær Torbjørn Sundal bistår utvalget etter behov.

Del: