HMS-utvalget

Utvalget skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å utvikle og ivareta medlemmenes interesser innenfor arbeidsliv, helse, miljø og sikkerhet.

Utvalget består av:

Leder Kai Christoffersen, forbundssekretær

  • Roger Nordland
  • Frank Hagen
  • Brit Østby Fredriksen
  • Hanne-Lise Fahsing
  • Glenn Marthinsen
  • Terje Hansen
  • Arvid Ivar Johannessen
  • Frode Verpeide, ungdomsrepresentant

Forbundssekretær Hjørdis Henriksen er utvalgets faste sekretær

Avdelingsleder Monica Derbakk tiltrer utvalget etter behov.

Del: