FORUM-utvalget

Utvalget skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å utvikle målgruppens satsningsområder.

Utvalget består av:

Leder Asghar Ali, forbundssekretær

Andreas Lindrupsen

Egil Svensli

Knut Egil Sjøli

May-Iren Arnøy

Dana Barzingi, ungdomsrepresentant

Del: