EL & IT Vesterålen

Denne fagforeningen organiserer medlemmer Vesterålen og omegn i Nordland fylke.

Postadresse:
C/o Marius Kristiansen
Lille Åsveien 1
8402 Sortland

Tlf.: +47 469 6 9817
Epost: marius46969817@gmail.com

Del: