EL & IT Sør-Helgeland

Denne fagforeningen organiserer medlemmer innen alle forbundets bransjer i Sør-Helgeland i Nordland fylke.

Postadresse:
c/o Lasse Lyngøy
Sjømyra 14
8907 Brønnøysund

Tlf.: +47 993 54 228
Epost: sorhelgeland.elogit@hotmail.com

Del: