Distriktskontor

EL og IT Forbundet har et godt utbygd organisasjonsapparat. Vi har delt landet opp i 13 distrikter som alle har fast ansatte sekretærer til å ivareta medlemmenes interesser, og bistå klubber og medlemmer i klubbene. Informasjon om det enkelte distrikt finner ved å klikke på det aktuelle distriktet nedenfor.

Del: