Kurs og aktiviteter

Oversikt over konferanser, ulike typer kurs og møter som skjer i hele landet.
Filter
F.eks. 21/08/2017
F.eks. 21/08/2017
17. oktober 2017 til 18. oktober 2017

HMS-konferanse

19. oktober 2017

Sekretærkurs

23. oktober 2017 til 25. oktober 2017

Toppskolering Ung i LO

Arrangør:

AOF
23. oktober 2017 til 25. oktober 2017

LO Stats student- og ungdomskonferanse

LO Stat inviterer til student- og ungdomskonferanse. Du må være under 35 år og tilknytta staten eller Spekterområdet. LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

Arrangør:

LO Stat
23. oktober 2017 til 27. oktober 2017

Kurs i organisasjonskunnskap

Kurs for deg som vil lære om hva en organisasjon er og hvordan den fungerer. Lære om hvordan LO Stat og LO er bygd opp samt noe av historien bak.

Arrangør:

LO Stat
31. oktober 2017 til 1. november 2017

LOs olje- og gasskonferanse 2017

Hovedtema er "Den norske modellen - vårt fremste konkurransefortrinn".

Arrangør:

LO
2. november 2017

Forbundsstyremøte

Arrangør:

EL og IT Forbundet
6. november 2017 til 8. november 2017

Landstariffkonferansen for energiområdet

13. november 2017 til 15. november 2017

Landstariffkonferansen IKT/Spekter

16. november 2017

Dagskonferanse - nytt medlemssystem

Konferansen er beregnet på alle ansatte og tillitsvalgte som benytter dagens medlemssystem.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
20. november 2017 til 21. november 2017

Samling for verneombud i Nordland

EL og IT Forbundet i Nordland arrangerer kurs for verneombud i distriktet.

Arrangør:

EL og IT forbundet Nordland
21. november 2017

Olje- og anleggsutvalget

Arrangør:

Olje- og anleggsutvalget
22. november 2017 til 23. november 2017

Felles utvalgsmøte LOK

29. november 2017 til 30. november 2017

Kurs for elektrikere/teknisk personell i Helseforetakene

5. desember 2017

Forbundsstyremøte

Arrangør:

EL og IT Forbundet

Del: