Kurs og aktiviteter

Oversikt over konferanser, ulike typer kurs og møter som skjer i hele landet.
Filter
F.eks. 17/10/2017
F.eks. 17/10/2017
16. oktober 2017 til 20. oktober 2017

Lover og avtaler i Spekter

Målgruppe er tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

Arrangør:

LO Stat
16. oktober 2017 til 20. oktober 2017

Lover og avtaler i staten

Målgruppe er tillitsvalgte og medlemmer i staten.

Arrangør:

LO Stat
17. oktober 2017 til 18. oktober 2017

HMS-konferanse

19. oktober 2017

Sekretærkurs

23. oktober 2017 til 25. oktober 2017

Toppskolering Ung i LO

Arrangør:

AOF
23. oktober 2017 til 25. oktober 2017

LO Stats student- og ungdomskonferanse

LO Stat inviterer til student- og ungdomskonferanse. Du må være under 35 år og tilknytta staten eller Spekterområdet. LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

Arrangør:

LO Stat
23. oktober 2017 til 27. oktober 2017

Kurs i organisasjonskunnskap

Kurs for deg som vil lære om hva en organisasjon er og hvordan den fungerer. Lære om hvordan LO Stat og LO er bygd opp samt noe av historien bak.

Arrangør:

LO Stat
24. oktober 2017 til 15. juni 2019

AOF: Fagskolen i HMS

Norges eneste offentlig godkjente tilbyder av fagskoleutdanning innen HMS. Utdanningen gir 60 fagskolepoeng/studiepoeng, tas på deltid over to år og tilbys i Oslo, Tromsø og Skien.

Arrangør:

Fagskolen AOF Norge
24. oktober 2017 til 27. oktober 2017

Kurs i forhandlinger

• Klubb og fagforeningsarbeid • Kjøreregler for god møteledelse • Trening i å gi utrykk for egne meninger • Grunnleggende regler for protokoll- og referatskriving • Øvelse i forhandlinger • Grunnleggende kjennskap til lov- og avtaleverket
30. oktober 2017

Olje- og anleggsutvalget

Arrangør:

Olje- og anleggsutvalget
31. oktober 2017

LO IKT-konferansen 2017

Temaer for konferansen er det digitale arbeidsliv: Blant annet om digitalisering, teknologi og ledelse, og statshacking.

Arrangør:

EL og IT Forbundet, Postkom, Handel og Kontor, Fagforbundet og LO sentralt.
31. oktober 2017 til 1. november 2017

LOs olje- og gasskonferanse 2017

Hovedtema er "Den norske modellen - vårt fremste konkurransefortrinn".

Arrangør:

LO
2. november 2017

Forbundsstyremøte

Arrangør:

EL og IT Forbundet
6. november 2017 til 8. november 2017

Landstariffkonferansen for energiområdet

13. november 2017 til 15. november 2017

Landstariffkonferansen IKT/Spekter

Del: