Hva koster det?

Du betaler kontingent ut fra hvor mye du tjener. Medlemskapet gir deg blant annet økonomisk støtte til etter- og videreutdanning, bistand om det oppstår en konflikt på arbeidsplassen og forsikringer til gode priser.

Medlemskontingent

Yrkesaktive medlemmer
Medlemmer skal betale en ordinær samlet minimumskontingent på 1,2 prosent av brutto lønn, som tilsvarer beløpet oppgitt i kolonne 111A i årlig lønns- og trekkoppgave (feriepenger inkludert). Fagforeninger og klubber kan vedta tilleggskontingent slik at prosentsatsen kan variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilken klubb/fagforening man tilhører.

Det kan etter vedtektene gis fritak for kontingent for visse situasjoner som arbeidsledighet, uførhet, militærtjeneste osv.

Studentmedlem
For deg som er studentmedlem etter LOs rammeavtale for elev- og studentmedlemskap, er kontingenten 250 kroner i halvåret og inkluderer kollektiv hjemforsikring

Elevmedlem
For elever på videregående skole er medlemskapet gratis og de har heller ingen forsikringer.

Fradrag på skatten
Alle som betaler fagforeningskontingent kan trekke fra inntil 3 850 kroner i skattepliktig inntekt. Les mer hos Skatteetaten.


Forsikringer

I tillegg til medlemskontingenten kommer obligatoriske forsikringer som følger med medlemskapet, noen av dem med reservasjonsmulighet.

Du kan lese mer om disse her.

 

Del: