LO Stats utdanningsstipend

Tar du utdanning, og kommer inn under Hovedtariffavtalen i staten eller overenskomster i Spekter, kan du få støtte fra LO Stat. En betingelse er minimum 1 års medlemskap.

Søknadsskjema

LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

Søknadsfrister studieåret 2016/2017 er 1. september 2016 og 15. januar 2017. Dette gjelder både hel- og korttidsstudier. Søknader innkommet etter 15.januar 2017 vil bli avslått.

For studieåret 2016/2017 har LO Stat satt av 2,75 millioner kroner til utdanningsstipender. Pengene er avkastning fra LO Stats eget utdanningsfond.

I studieåret 2016/2017 er satsene på stipend henholdsvis 2 000 kroner for kortere utdanning og 6 000 kroner for lengre utdanning.

Trenger du mer informasjon?

Kontaktperson: Evelyn Schei Tautra.
Telefon: 23 06 83 08
Epost: evelyn.schei@lostat.no

Del: