LO Stats utdanningsstipend

Tar du utdanning, og kommer inn under Hovedtariffavtalen i staten eller overenskomster i Spekter, kan du få støtte fra LO Stat. En betingelse er minimum 1 års medlemskap.

Søknadsskjema

LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

Søknadsfrister studieåret 2017/2018 er 1. september 2017 og 15. januar 2018. Dette gjelder både hel- og korttidsstudier. Søknader innkommet etter 15.januar 2018 vil bli avslått.

For studieåret 2017/2018 har LO Stat satt av 2,75 millioner kroner til utdanningsstipender. Pengene er avkastning fra LO Stats eget utdanningsfond.

I studieåret 2017/2018 er satsene på stipend henholdsvis kr. 2000,- for kortere utdanning og kr. 6000,- for lengre utdanning.

Trenger du mer informasjon?

Kontaktperson: Evelyn Schei Tautra.
Telefon: 23 06 83 08
Epost: evelyn.schei@lostat.no

Del: