Forbundets sentrale ungdomsutvalg

Utvalget skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å utvikle og ivareta unge medlemmers interesser innenfor hele forbundets virkeområde.