Rapport om "grønne jobber"

En ny rapport fra Det europeiske arbeidsmiljøorganet, EU-OSHA ser på hvilke konsekvenser såkalt "grønne jobber" får for arbeidstakernes helse og sikkerhet.
22.04.2013

I tiden framover forventer man en økende vekst i såkalte "grønne jobber" knyttet til miljøvennlige løsninger, energieffektivitet og fornybar energi.

Hurtig vekst

Med dagens krav om å redusere karbonutslippene, redusere avfallsmengden, øke energieffektiviteten og andelen av fornybar energi kan EU forvente en hurtig vekst i antallet "grønne jobber" – jobber som bidrar til å beskytte eller gjenoppbygge miljøet.

Sjekker ut risikoer

Framsynsprosjektet forsøker å finne nye risikoer på området. Det identifiserer en rekke mulige framtidige scenarier ved å undersøke hvordan arbeidet i grønne jobber forventes å utvikle seg fram mot 2020, og hvilke framtidige HMS-utfordringer dette kan medføre under en rekke ulike sosiale og økonomiske vilkår.

Les mer på arbeidstilsynet.no.

Del: