LO største politiske verksted: Kongressen 8.-12. mai

Av: Informasjonsavdelingen/Illustrasjon: LO
02.03.2017

Mandag 8. mai åpnes LOs 34. ordinære kongress i Folkets Hus i Oslo. I løpet av fem dager skal delegatene diskutere og fatte mange vedtak.

Forbundets delegater ble valgt av landsstyret i desember i fjor:

 • Bjørn Fornes, leder Forhandlingsavdelingen, forbundsstyret
 • Monica Derbakk, leder Utviklingsavdelingen, forbundsstyret
 • Odd-Helge Reppe, hovedkasserer, forbundsstyret
 • Vidar Hennum, nestleder, forbundsstyret
 • Remi Andre Unnvik, forbundsstyret
 • Svenn Åge Johnsen, forbundsstyret
 • Bjørnar Dahle, forbundsstyret
 • Venke Marie Heimdal, forbundsstyret
 • Markus Hansen, forbundsstyret
 • Kristine Wendt, ungdomsrepresentant, forbundsstyret
 • Esben Smistad, landsstyret

I tillegg kommer forbundsleder Jan Olav Andersen som medlem av LO-sekretariatet.

Kongress-dokumenter

Det meste av dokumentene er ferdige etter gjennomarbeiding og godkjenning av LO-sekretariatet. I disse dager sendes dokumentene ut til delegater og varerepresentanter. Forbundets distrikter kan hente/bestille dokumentene hos LOs distriktskontorer.

http://www.lo.no/kongress2017/ kan du følge forberedelsene til kongressen og lese/laste ned kongressdokumentene.

Kongressens dagsorden

I dagsorden under ligger det lenker til dokumentene som tilhører de ulike punktene.

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Beretninger
 4. Regnskaper
 5. LOs egen organisasjon
 6. Vedtekter
 7. Den faglige og politiske situasjonen
 8. Handlingsprogrammet
 9. Hovedavtalene
 10. Valg
 11. Avslutning

Del: