Landsstyreuttalelse om forskrift om kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk

Forslag til endringer av FKE (Forskrift om kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk) har vært ute til høring. Forbundet anså forslagene som et alvorlig angrep på elektrofagene og elsikkerheten, og gjennomførte av den grunn en politisk streik i protest den 4. november.
29.11.2010

Regjeringa gjennomførte forskriftsendringene 1. november, helt i samsvar med høringsforslagene. Det har ikke kommet noen tilbakemeldinger fra verken Kunnskapsdepartementet eller DSB i denne saken. Vi aksepterer ikke den nonsjalante holdningen DSB og myndighetene har til disse høringene. Det er lagt ned mye tid og arbeid fra vår side for å komme med konstruktive og nødvendige endringsforslag uten at noen av våre innsigelser er tatt til følge.

Vi godtar ingen kompromisser når det gjelder sikkerheten for oss som jobber med, og/eller bruker, elektriske anlegg. Ingen skal komme til skade eller dø som følge av feil og mangelfull kompetanse. Selv om vi er et EØS-land, kan vi ikke fortsette å implementere direktiver som tilsidesetter våre forskrifter. Norge har på bakgrunn av vårt jordings- og særnorske nettsystem ekstra utfordringer med å ivareta sikkerheten med strenge krav.

Vi er ikke mot inn- og utleie mellom registrerte virksomheter som omfattes av forskriften, men vi er i mot kontraktørvirksomhet og at utleiebyråer kan operere i bransjen uten at det stilles samme strenge krav til kvalifikasjoner. Norge trenger arbeidskraft, men det må skje i henhold til norske forskrifter og regelverk for å ivareta folks sikkerhet.

Nå må regjeringen ta seg sammen og forholde seg til det den selv har vedtatt i Soria Moria-erklæringen.

Landsstyret forlanger at regjeringa reverserer sitt standpunkt og kommer våre krav i møte i et helhetlig høringsdokument til ny FKE. EL & IT Forbundet forventer at en rødgrønn regjering gjør som forventet. Den skal jobbe med oss og ikke imot oss. Da må de innfri våre krav til ny FKE. I motsatt fall frykter vi at våre tillitsvalgtes engasjement i neste valgkamp vil bli borte.

Vår målsetting nå er å gi klar beskjed til politisk ansvarlige, at vi aldri gir oss!

                                Dette er en kamp vi skal vinne!

                                Dette er kampen om sikkerheten til folk flest.

Del: