Høring:Positivt med felles sertifikatmarked

EL og IT Forbundet er positiv til innføringen av et felles sertifikatmarked og positive til målet om å få til minst 13,2 TWh innen 2020.
20.01.2011

Dette kommer fram i forbundets høringssvar til Olje- og Energidepartementet om lov om elsertifikater.

Forbundet er tilfreds med at denne sertifikatordningen blir teknologinøytral slik at også vår tradisjonelle vannkraft kan dra nytte av ordningen. Det er bra at OED anerkjenner at ordningen ikke kan bli helt vellykket uten en kraftig opprusting av nettinfrastrukturen.

Les hele høringssvaret her.

Del: