Flere seniorer jobber-færre blir uføre

Samfunnsnotatet "Seniorbølge – flere i arbeid og færre på trygd " viser at Norge har en høy andel seniorer i jobb sammenliknet med de fleste andre land.
04.09.2013

Andelen seniorer i jobb har økt betydelig i løpet av den siste tiårsperioden og de har stått for halvparten av den samlede sysselsettingsveksten.

Færre uførepensjonister

Den gode jobbutviklingen er reflektert i at også andelen uførepensjonister har gått mye ned.

Ser en bort fra seniorene, har antallet uførepensjonister gått ned med 7 000 fra 2001.

Last ned samfunnsnotatet.

Del: